Projecten

Onze hulp in Israël:


Het Reuth;   Tel Aviv 

Is overkoepelend orgaan van verschillende zieken-en verzorgingstehuizen.
We geven een bijdragen bij de aanschaf van materialen om de verzorging te verlichten en verbeteren.

Yad Sarah;  Jeruzalem

Een organisatie die helpt (ziekenhuis) patiënten thuis te ondersteunen. Het is een belangrijke vrijwilligerorganisatie in Israël. Zij voorziet in een breed spectrum van gratis of zeer weinig kostende voorzieningen voor gehandicapten, ernstig-of chronisch zieken en hun families. Yad Sarah telt 105 afdelingen verspreid door heel Israël. Er zijn ongeveer 6000 vrijwilligers aangesloten bij Yad Sarah.     


Alyn Kinderziekenhuis; Jeruzalem:

Efficiënte hulpmiddelen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen ongeacht hun nationaliteit.

Het Barzilai Ziekenhuis; Ashkelon 

Vangt de slachtoffers op van de raketaanvallen op Sederot en omgeving. Wij hebben voor noodhulp een bedrag kunnen overmaken.

Beth Juliana; Herzliya, (Nederlands Ouderenhuis).              

Jaarlijks een bedrag bestemd voor extra opleidingen, die een belangrijke verbetering van de secundaire arbeisvoorwaarden geven, waardoor iets gemakkelijker goed gekwalificeerd personeel kan worden aangetrokken.

Western Galilee Hospital; Naharya.                       

Reeds vele jaren verstrekken wij een jaarlijkse bijdrage voor opleiding en bijscholing Israelische verpleegkundigen.

Verzorgingshuis Beth Joles; Haifa

Beth Joles is een bejaardentehuis dat meer dan 50 jaar geleden opgericht werd door de IOH (Irgoen Olei Holland)– de Israëlische Nederlandse emigranten vereniging en de Joles stichting in Haarlem.

Beth Joles biedt gerenoveerde, ruime en volledig ingerichte woningen aan met uitzicht op de begroeide wadi en de Middellandse zee. Een moderne verpleegafdeling en een goed getrainde staf met veel ervaring die met warmte en in een huiselijke sfeer aan de behoeften van de bewoners voldoet.

ALEH Verzorgingshuis; Bnei Brak

ALEH is de grootste organisatie in Israel die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH is een non-profit organisatie en heeft vier centra in Israël, waar veel van de kinderen intern wonen, 24 uur per dag 7 dagen per week. ALEH draagt de zorg voor meer dan 650 kinderen, uiteraard ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond.

ALEH tracht met alles wat in haar vermogen ligt deze kinderen te ontwikkelen tot hun (individuele) potentieel en de kinderen een optimale kwaliteit van leven te gunnen. ALEH streeft ernaar deze bijzondere kinderen alles te geven wat een gezond kind ook zou krijgen in zijn/haar leven.