Onze doelstelling

Ons doel is:

Het financieel ondersteunen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra in Israël.

Dit proberen wij te bereiken door:

Drie keer per jaar een folder uit te geven met informatie over het te ondersteunen project, waarin u specifiek gevraagd wordt te doneren voor het betreffende doel.

Daarnaast worden we regelmatig begunstigd met een legaat.

Bovendien wordt er in diverse kerken gecollecteerd voor onze stichting.

Verder bestaat er de mogelijkheid om een certificaat te laten opstellen, met daarop vermeld het bedrag dat gedoneerd is ten behoeve van de stichting. Dit kunt u als cadeau aan de jubilaris/jarige overhandigen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

De praktijk is dat we relatief kleine projecten in ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen ondersteunen. We onderhouden goede contacten met de instellingen die we steunen. De contactpersonen verstrekken ons alle informatie die nodig is, zodat we zicht hebben op de besteding van uw donaties. Bovendien bezoeken wij als bestuursleden zo mogelijk de projecten tijdens onze privébezoeken aan Israël.