Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Doelstelling, beleid en strategie
Ook het afgelopen jaar zijn we steeds op zoek geweest naar projecten die met de primaire doelstelling te maken hebben. In 2019 is het besluit genomen om financiële ondersteuning te verlenen aan verpleegkundigen in opleiding, die in Israël een stage doen. Het bedrag en het aantal te ondersteunen stagiaires zijn gelimiteerd. Vanwege Corona is er geen beroep op ons gedaan voor ondersteuning.


Governance, organisatie en beheersing
Het complete bestuur is in 2021 vanwege Corona slechts één maal volledig bij elkaar geweest. Er is regelmatig telefonisch overleg geweest en er was sprake van intensief  e-mailverkeer tussen de bestuursleden.
Mede door Corona zijn dit jaar in Israël geen projecten bezocht.

Fondsenwerving
Het afgelopen jaar is er drie maal een mailing verstuurd, met als adresdrager een acceptgiro. Besloten is het advertentiebudget op het in 2019 verlaagde niveau te handhaven; dit, om de verhouding tussen de kosten van de geldwerving en de ontvangsten zo goed mogelijk te krijgen.

Algemeen
De in 2019 ontstane vacature in het bestuurs is helaas niet vervuld kunnen worden. Wij blijven ons inspannen om deze vacature zo spoedig mogelijk te vervullen.                                 

Het RSIN nummer van de Stichting is: 8160.56.213


Financiële resultaten
De accountant heeft de administratie gecontroleerd en heeft een Samenstellingsverklaring afgegeven.

Ondanks de daling van de ontvangen giften met ruim 6% hebben we onze ondersteuning aan verpleegkundige projecten in Israël op ongeveer hetzelfde niveau kunnen handhaven.

Als u op het jaarverslag klikt kunt u het inzien.

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2022

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2021

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2020

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2019

 

Toekomstinformatie
We bieden vooral hulp in de gebieden waar deze meer dan noodzakelijk is, en er zo efficiënt mogelijk met de donaties wordt omgegaan.
De ingezamelde gelden beschikbaar te stellen aan instellingen of instituten binnen de doelstelling van de Stichting.

Communicatie
Het streven van het bestuur is om transparant te zijn. Onder andere om op de website en in de mailings informatie te geven over lopende projecten, als ook over de projecten die recent zijn afgerond.
Het doel is en blijft om de donateurs te laten zien dat middelen goed worden ingezet.
Het bestuur kiest er bewust voor dat namen en adressen van bestuursleden bekend zijn bij de achterban, waardoor zij altijd kunnen worden aangesproken op het beleid.