Giften & Donaties

Giften & Donaties

U kunt ons helpen door uw gift over te maken naar ons rekeningnummer:

ING rek.nr. NL97 INGB 0003 8858 40  

t.n.v. de penningmeester V.V.I.

De Belastingdienst heeft onze stichting goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling in Nederland (ANBI) RSIN Nummer: 8160.56.213

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.