Bestuur

De V.V.I. heeft geen kantoor en geen betaald personeel in dienst.

Bestuur

Voorzitter en 2e penningmeester: Dhr. A. van der Woude te Bilthoven.

Vice Voorzitter: Mevr. I. Palache-Sommer te Amstelveen (verpleegkundige)

Secretaresse: vacant

Penningmeester:  vacant

PR: Mevr. G. Visser-van de Ridder te Amersfoort (verpleegkundige)

 

Verpleegkundige commissie:

Mevr.I Palache-Sommer

Mevr. G. Visser-van de Ridder

 

PR-commissie:

Mevr. G. Visser-van de Ridder (Folder)

 

Contactpersoon in Israël: Dhr. en Mevr. R. en M. Kaempfer-van Engel