Over ons

Welkom op de site van De Stichting Verpleegkundigen Voor Israël.

Ruim 40 jaar geleden werd de Stichting opgericht (december 1978).

In de beginjaren hield de stichting zich vooral bezig met het faciliteren van Nederlandse vrijwilligers, die als verpleegkundigen hun diensten inzetten in kibbutzim in Israel. De laatste jaren is het accent geheel komen te liggen op het financieel ondersteunen van (deel-)projecten in ziekenhuizen en verpleeg-en zorginstellingen in Israel.

Nieuw, maar toch ook weer vertrouwd, is daarbij onze financiele support aan verpleeg- en zorginstellingen in Israel die een stageprogramma hebben ingericht voor Nederlandse verpleegkundigen in opleiding.

De stichting wordt geleid door een actief bestuur, bestaande uit vrijwilligers.

Drie keer per jaar geven wij een folder uit met actuele informatie.

U kunt ons helpen door uw gift over te maken op ons rekeningnummer:

ING rek.nr. NL97 INGB 0003 8858 40 t.n.v. Penningmeester VVI

De belastingdienst heeft onze stichting goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.