Giften & Donaties

Giften & Donaties

U kunt ons helpen door uw gift over te maken op één van onze rekeningnummers:

ING rek.nr. NL97 INGB 0003 8858 40  

ABN AMRO rek.nr. NL71 ABNA 0507 0141 11
t.n.v. de penningmeester V.V.I.

De Belastingdienst heeft onze stichting goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling in Nederland (ANBI) RSIN Nummer: 8160.56.213

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.