Annual report

Jaarverslag 2019

Doelstelling , beleid en strategie
Ook het afgelopen jaar zijn we steeds op zoek geweest naar projecten die met de primaire doelstelling te maken hebben. Besloten is het verzoek om financiële ondersteuning aan verpleegkundigen in opleiding die in Israël een stage doen te honoreren. Het bedrag en het aantal te ondersteunen stagiaires zijn gelimiteerd.


Governance, organisatie en beheersing
Het complete bestuur is het afgelopen jaar vier maal volledig bij elkaar geweest.
Ook zijn via de contactpersonen in Israël de verschillende projecten bezocht, om te zien hoe de giften zijn aangewend.

Fondsenwerving
Het afgelopen jaar is er drie maal een mailing verstuurd, met als adresdrager een acceptgiro. Besloten is het advertentiebudget te verlagen, zodat een betere verhouding zal ontstaan tussen de kosten van de geldwerving en de ontvangsten.

Algemeen
In 2019 zijn twee bestuursleden terug getreden vanwege gezondheisproblemen en bereikte leeftijd. Door herschikking van taken is per saldo één vacature ontstaan. Wij spannen ons in om deze vacature zo spoedig mogelijk te vervullen.                                 

Het RSIN nummer van de Stichting is: 8160.56.213


Financiële resultaten
De accountant heeft de administratie gecontroleerd en een Samenstellingsverklaring afgegeven.

Als u op het jaarverslag klikt kunt u het inzien.

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2021

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2020

Financieel Jaarverslag en Accountantsverklaring 2019

 

Toekomstinformatie
We bieden vooral hulp in de gebieden waar deze meer dan noodzakelijk is, en er zo efficiënt mogelijk met de donaties wordt omgegaan.
De ingezamelde gelden beschikbaar te stellen aan instellingen of instituten binnen de doelstelling van de Stichting.

Communicatie
Het streven van het bestuur is om transparant te zijn. Onder andere om op de website en in de mailings informatie te geven over lopende projecten, als ook over de projecten die recent zijn afgerond.
Het doel is en blijft om de donateurs te laten zien dat middelen goed worden ingezet
Het bestuur kiest er bewust voor dat namen en adressen van bestuursleden bekend zijn bij de achterban, waardoor zij altijd kunnen worden aangesproken op het beleid.